Trädfällare i Nacka

Behöver du hjälp med att få bort träd från din mark kan du kontakta trädfällare i Nacka. Trädfällning kan vara väldigt farligt om man inte vet vad man gör. Ett träd som faller fel kan få stora konsekvenser. Faller trädet på en person kan det vara livsförödande och faller det på ledningar blir grannarna inte så glada. Tar du hjälp av specialister kommer dom med de rätta verktygen så att trädet fälls på säkrast sätt.

Anlita trädfällare i Nacka

Det finns två vanliga anledningar till att man väljer att fälla träd. Ena är för att du som äger marken tycker att det står i vägen. Andra är om trädet börjat bli gammalt och riskerar att ge vika på grund av förruttnelse. Ibland kan även gamla träd behöva tas bort från en mark för att låta nya friska träd få växa.

Genom att anlita Smart trädfällare nacka kan du försäkra dig om att trädet avlägsnas på bästa sätt. Förutom att dom redan äger de rätta verktygen kan dom hjälpa till med eventuell stubbfräsning vid behov. Stubbfräsning ser till att både stubbe och rötter försvinner från platsen, så du inte har en irriterande stubbe i vägen och ett nytt träd inte kan växa på platsen.

Behövs tillstånd för trädfällning?

För dig som privatperson är det oftast inga problem med att fälla träd på din egen tomt, men du bör kontrollera hur det görs på bästa sätt innan du sätter igång om du inte har dokumenterad kunskap. Är du minsta osäker bör du anlita en arborist som trädfällare kallas.

Är trädet inte på din privata tomt eller i ett område med detaljplan kan du behöva få marklov från kommunen. Ett träd som står strax utanför kan störa lika mycket med skuggning etc. som ett på din tomt. Du ansöker hos kommunens byggnadsnämnd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *